Nasljedne bolesti u svojoj podlozi imaju jedan ili više poremećaja u genomu što dovodi do niza vrlo specifičnih kliničkih vidljivih obilježja. Ako pojedinac u obitelji ima bliskog srodnika s određenom bolesti, ulazi u grupu osoba s visokom genskom osjetljivošću za nastanka bolesti.
S druge strane zloćudne bolesti postaju glavni javnozdravstveni problem. Akumulacija niza oštećenja stanica, prvenstveno vezanih za ciljane gene poput onkogena i tumor - supresorskih gena (odgovorni za regulaciju staničnog ciklusa, programirane stanične smrti i stabilnosti genoma), dovodi do nastajanja zloćudne stanice. Najčešća sijela zloćudnih bolesti u muškaraca su pluća, bronhi, dušnik, prostata, debelo crijevo, mokraćni mjehur, rektum i rektosigma, dok su kod žena najčešća sijela malignih neoplazmi: dojka, debelo crijevo, pluća, tijelo maternice i rektosigma. Prema posljednjim podacima, u Hrvatskoj je od raka u jednoj godini umrlo 13.939 osoba, 7911 muškaraca i 6028 žena, a dijagnosticirano je 21.434 novooboljelih od raka.

Američka tvrka Invitae i Specijalna bolnica Sv. Katarina nude tri  testa kojima se procjenjuje Vaš rizik za nastanak 45 genetski uvjetovanih
bolesti. Ovi testovi analiziraju najznačajnije genske mutacije koje su povezane s povećanim rizikom od razvoja nasljednih oblika zloćudnih
bolesti niza organa. Navedeni genetički testovi mogu Vama i Vašem liječniku pružiti dragocjene informacije nužne za najbolji dijagnostički
i terapeutski pristup.

  • Svima koji žele doznati više o postojanju mogućih patogenih mutacija povezanim s zloćudnim bolestima te s kardiovaskularnim bolestima
  • Zdravim osobama u čijoj obitelji nisu zabilježeni slučajevi malignih i kardiovaskularnih oboljenja
  • Zdravim osobama kod kojih ne postoji dokazana patogena (nasljedna) mutacija u obitelji
  • Osobama koje pripadaju populacijama u kojima postoji signifikantna učestalost patogenih mutacija
  • Osobama koje imaju simptome koji sugeriraju na postojanje jedne od bolesti za koje postoji povezanost s patološkim mutacijama koje se analiziraju ovim genetičkim testom

“SCREENING” ZA ZLOĆUDNE BOLESTI (CANCER SCREEN)
Ovim genetičkim testom koji analizira 77 gena utvrđuje se nasljedna sklonost za oboljevanje od kardiomiopatija, aritmija, obiteljske hiperolesterolemije, itd.


cancer_test.jpg

“SCREENING” ZA KARDIOLOŠKA STANJA (CARDIO SCREEN)
Ovim genetičkim testom koji analizira 61 gen utvrđuje se nasljedna sklonost za zloćudne bolesti dojke, ovarija, debelog crijeva i prostate.


kardio_test.jpg

CJELOVITI “SCREENING” (GENETIC HEALTH)
Ovaj genetički test kojim se analizira 147 gena uključuje sve pretrage koje su obuhvaćene s dva prethodna testa.

total1.jpg
total2.jpgPACIJENTI O NAMA