Odabir proteze iznimno je bitan za krajni rezultat i dugotrajnost proteze, ona se bira individualno, prema potrebama pacijenta, životnoj dobi, spolu, aktivnostima te anatomskoj građi kuka. Za dugotrajnost proteze najvažniji je odabir noseće površine proteze kuka pri čemu se najmanje troše keramičke noseće površine, što povećava trajanje proteze. Iz tog razloga, za sve ljude mlađe životne dobi preporuča se ugradnja proteze sa keramičkim nosećim površinama. Trajnost suvremenih proteza trebala bi biti dulja od 15 godina.

Totalne endoproteze kuka dijelimo na bescementne i cementne. Bescementne endoproteze zahvaljujući posebenoj tehnologiji izrade oponašaju površinu kosti (imaju hrapavu površinu), što omogućava urastanje kosti u endoprotezu. Kod cementnih endoproteza koristi se posebni medicinski cement koji popunjava prostor između kosti i površine endoproteze. Bescementne endoproteze ugrađuju se mlađim pacijentima s dobrom kvalitetom kosti koja će urasti u endoprotezu i ostvariti čvrstoću. Ovaj tip endoproteze ugrađujemo kod većine naših pacijenata. Kod starijih pacijenata i pacijenata s neadekvatnom kvalitetom kosti (najčešće osteoporoza) ugrađujemo cementni tip endoproteze. Potrebno je naglasiti da su i bescementna i cementna endoproteza kuka podjednake kvalitete i trajnosti.

Totalna endoproteza kuka (TEP) predstavlja potpunu zamjenu oba zglobna tijela, čašice zdjelice i glave natkoljenične kosti. Nakon odstranjenja glave i dijela vrata natkoljenične kosti, te čišćenja čašice zdjelice, oba zglobna tijela se nadomjeste umecima (implantatima) i na taj način nastaje novi zglob kuka. Operacijski zahvat započinje presijecanjem kože i potkožnog tkiva sa strane kuka. Nakon presijecanja i razmicanja mekotkivnih struktura, dolazimo do zglobne čahure kuka, ovisno o kirurškom pristupu. Slijedi otvaranje zgloba – artrotomija, te iščašenje glave bedrene kosti iz čašice zdjelice. Pod odgovarajućim kutem izvrši se osteotomija (presjecanje vrata bedrene kosti), kako bi se moglo obraditi ležište za bedrenu komponentu umjetnog zgloba. Oštećena zglobna ploha čašice zdjelice obradi se uz pomoć specijalnog instrumentarija, kako bi mogli ugraditi čašicu umjetnog zgloba. Isto tako, obradi se i femoralni (natkoljenični) dio. Nakon što se privremeno postave oba probna dijela umjetnog zgloba kuka, učini se kontrola sukladnosti zglobnih tijela, mjerenje opsega kretnji i dužine ekstremiteta te ispitivanja stabilnosti umjetnog zgloba. Ukoliko sve pobrojano zadovoljava stroge stručne kriterije, ugrađuju se originalni dijelovi. Slijedi zatvaranje operacijskog polja po slojevima resorptivnim šavovima, uz postavljanje jedne cjevčice – drena za kontrolu poslijeoperacijskog krvarenja. Koža se zatvara intrakutanim resorptivnim šavovima, pojedinačnim neresorptivnim šavovima ili se postave metalne kopčice. Operacija završava stavljanjem sterilnog prijevoja na ranu, a preko cijele noge namota se elastičan zavoj. Na kraju, napravi se i radiološko snimanje da se potvrdi dobar položaj komponenti ugrađene endoproteze.

Započinje u razgovoru s liječnikom naše bolnice kada pacijent donosi odluku o operacijskom zahvatu, usaglašava termin operacije te dobiva sve potrebne podatke potrebne za kvalitetnu preoperativnu pripremu.
Ovisno o vrsti operativnog zahvata , pacijent dobiva upute o potrebnim laboratorijskim i dijagnostičkim pretragama koje nužno mora obaviti prije predviđenog operacijskog zahvata, a koji ne smiju biti stariji od 30 dana.
Pacijent ispunjava „Upitnik prije anestezije“ u koji upisuje podatke o dosadašnjem zdravstvenom stanju, mogućim alergijama i lijekovima koje eventualno uzima. Na osnovi tih podataka liječnik anesteziolog donosi odluku o eventualno potrebnim dodatnim specijalističkim pregledima te dijagnostičkim ili laboratorijskim pretragama.

Nakon operacije slijedi oporavak na Odjelu za ortopediju. U našoj bolnici posebnu pažnju posvećujemo sprječavanju boli. Svi pacijenti redovito dobivaju analgetike (lijekove za ublažavanje boli), u obliku infuzije, tableta ili čepića. Ukoliko, unatoč primijenjenoj analgetskoj terapiji, pacijent osjeća bol, dužan je o tome obavijestiti medicinsko osoblje kako bi se dodatnim mjerama bol smanjila na najmanju moguću mjeru. Uzimanje hrane neposredno nakon operacije dogovara se s medicinskim osobljem, a u pravilu je to lagana hrana koja u manjoj mjeri opterećuje organizam. Tekućinu treba piti polako, učestalo, i u malim količinama. Nakon što organizam "prihvati" prve količine tekućine i hrane, uvelike je olakšan put oporavka. Sve potrebne informacije o zahvatu i poslijeoperativnom tretmanu pacijent će dobiti od  svog liječnika. Oporavak se ubrzava vježbanjem i redovitim provođenjem fizikalne terapije. Vježbe pokazuje i nadzire fizioterapeut. Iako vježbe na početku mogu biti neugodne, one su važne u sprečavanju komplikacija nakon operacije.

Uz svaki krevet i u svakom toaletnom prostoru, nalazi se pozivni alarmni uređaj kojim se, u slučaju potrebe, može pozvati medicinsko osoblje. Posebno je važno ne uzimati nikakve vlastite lijekove ili pripravke koji nisu na bolesničkoj listi i koje nije odobrio liječnik.

Kod određenog postotka populacije dolazi, zbog više razloga, do propadanja hrskavice u kuku te naknadne deformacije zgloba koji su praćeni jakim bolovima. Sve te promjene zovemo artroza ili artritis. Kad postoje ispunjeni kriteriji navedeno stanje se liječi ugradnjom endoproteze kuka (umjetnog kuka).

Da bi zahvat i oporavak bili uspješni nužno je obaviti odgovarajuću pripremu i odabir isključivo vrhunskih implantata koji se nalaze u vrhu međunarodnih registara ugrađenih endoproteza! Odlučujuće za dobar uspjeh zahvata i brz oporavak bolesnika je i odabir operativne tehnike!

Kod ugradnje umjetnog kuka direktni prednji pristup omogućuje izvođenje zahvata bez ikakvog oštećenja mišića koji imaju funkciju u kuku. Zahvaljujući tome pacijenti mogu opteretiti operirani kuk bez ograničenja, odmah poslije operacije. Ako se ugradi odgovarajući acetabulum (čašica), dozvoljene su i rotacije operiranog kuka bez posebnih ograničenja!

Štake se mogu odbaciti kad se izgubi strah kod hodanja. To znači da neki od bolesnika dođu na vađenje šavova bez štaka! Važno je napomenuti da se svi bolesnici mogu operirati navedenom tehnikom! Nema ograničenja u dobi, spolu, tjelesnoj težini niti visini!

Ovaj zahvat izvodi se isključivo u općoj anesteziji uz maksimalno opuštene mišiće.

To znači da je za zahvat nužna suradnja operatera i anesteziologa jer se, u protivnom, zahvat ne može dobro izvesti! I to je pravi primjer multidisciplinarnog medicinskog pristupa pacijentu!

PACIJENTI O NAMA

SPECIJALNA BOLNICA SV. KATARINA ZABOK
SPECIJALNA BOLNICA SV. KATARINA ZAGREB
POLIKLINIKA SPLIT